ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/04650

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 10.00 - 17.00 น.

เนเธอร์แลนด์ – ประเทศที่สงบสุขและน่าสนใจ

เนเธอร์แลนด์ – ประเทศที่สงบสุขและน่าสนใจ

ฮอลแลนด์ คือชื่อเก่าของประเทศเนเธอร์แลนด์ และเรียกประชาชนของประเทศนี้ว่าชาวดัตช์ ซึ่งมีพื้นที่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปใกล้กับประเทศเบลเยียมและเยอรมนี โดยมีเมืองหลวงชื่อกรุงอัมสเตอร์ดัม เป็นประเทศแรกๆ ของโลกที่มีรัฐสภาจากการเลือกตั้ง และปกครองด้วยประชาธิปไตยระบบรัฐสภา จัดระเบียบเป็นรัฐเดี่ยว

Traditional Dutch windmills with green grass in foreground, The Netherlands

สภาพภูมิประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นที่ราบกว้างใหญ่ พื้นที่ส่วนใหญ่เคยเป็นน้ำทะเลมาก่อนจึงทำให้ประเทศนี้อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล และพบกับปัญหาน้ำท่วมมาตั้งแต่สมัยอดีต กังหันลมจึงเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีความสำคัญสำหรับชาวดัตช์ โดยนำมาใช้เพื่อการจัดการน้ำ การระบายน้ำ ควบคุมการไหลของน้ำ และใช้วิดน้ำออกสู่ทะเลป้องกันน้ำท่วม และได้มีการพัฒนากังหันลมให้ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ให้สามารถทำงานได้หลากหลายมากขึ้น ด้วยเหตุนี้กังหันลมจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฮอลแลนด์ไปโดยปริยาย